Historien til Arne Damman AS

I godt over 100 år har Arne Damman AS servet lokalsamfunnet fra lokaler i Mandal. Selve hovedpersonen, mannen bak dagens firmanavn, startet bak disken 17 år gammel. 

Historien er ført i pennen av Ivar Damman, sønn av Arne Damman og barnebarn til grunnlegger Daniel O. Damman.

Historien startet 23. april 1902, under firmanavnet Daniel O. Damman. I 1914 kom hans svoger Olaf B. Jørgensen inn som kompanjong og firmanavnet fikk & co i tillegg. 

Butikklokalet var i Store Elvegate i Mandal. I 1. etasje var det butikklokale, kontor, lager og hestestall. Hestestall måtte det være fordi bøndene kom til byen med varer som smør og egg, og leverte på butikken. Pause for hest og bonde var nødvendig. 

Arealet var ikke stort; ca. 120 kvm for alt sammen. I 2. etasje hadde Daniel og Othilie sin leilighet, og her ble Arne født i 1916. Det var et imponerende vareutvalg denne lille – etter dagens målestokk – butikken hadde. I begynnelsen på 30-tallet var dette overskriften på den trykte fakturaen: 

Daniel O. Damman & Co, Kolonial, Mel, Manufaktur & Malervareforretning. Cykler & Cykledeler. Telefon nr 15.  

Cykler & Cykledeler var trykt i større bokstaver enn det øvrige, og det skulle sikkert bety at alt så tidlig som på 20-tallet var cykler blitt en viktig vare for butikken. Sannsynlig sykkelmerke var Agder. Øglænd hadde produsert sykler fra ca. 1880. Produksjonen av DBS startet opp i Sandnes i 1932, og vi må anta at butikken hadde god erfaring med sykkelsalg før DBS kom inn i lokalene tidlig på 30-tallet. Det er sannsynlig at butikken hadde kontakt med Øglænd i forbindelse med konfeksjon og at det derfor ikke var så unaturlig at DBS-syklene kom inn i sortimentet.

Arne Damman

Arne startet i butikken i 1933, 17 år gammel. Han var mye mer interessert i sykkelsalg enn i egg, mel og smør. Vi har ikke funnet noen opptegnelse over hvem som kjøpte sykler før i 1943, altså midt under krigen. 

De tre siste månedene i dette året ble det bestilt 20 sykler pr mnd som var en maksgrense på grunn av rasjonering under krigen. Det spesielle med disse 60 syklene var at kun  7 stk ble levert til folk i Mandal. Resten ble levert til folk fra Holum, Laudal, Øyslebø, Byremo, Vigeland, Kvinesdal, Kvås, Lista osv. Det var et stort omland, og butikken fikk et godt rykte.

I 1944 ble det solgt 120 sykler og året etter 150 stk, ifølge lister. Det er ganske tydelig at eierne var forutseende og satset på et produkt som hadde stort potensiale. En sykkel på denne tid ser ut til å ha kostet kr 230.

I 1950 overtok Arne sin far Daniels andel i firmaet, og i 1952 solgte han den første Tempo 125/motorsykkel til Jørgen Fidje i Laudal. Totalt det året ble tallet 5 stk, men det steg raskt. 17 i 1953, 20 i 1954 hvorav 2 Tempo- Lett moped. 

Det var vel derfor ikke overraskende for dem som kjente Arne at han i 1955 sa takk for seg til mel og smør, og bygde sykkelbutikk og leilighet i Marnaveien i forlengelse av den gamle butikken i Store Elvegate. Kolonialbutikken leide han ut i mange år. 

Dette var før Rutebilstasjonen ble etablert, men det var nok planer om å flytte den opp hit og da ville butikken komme midt i «smørøyet». Nytt  firmanavn ble Arne Damman.

Fra 1948 og fram til 1955 holdt sykkelsalget seg jevnt på 250 enheter pr år, men i 1955, etter at nybygget med ny forretning var ferdig, steg det til 320. Da var også moped- og motorsykkelsalget kommet godt i gang. I 1956 ble det solgt 80 stk, 50 mopeder og 30 motorsykler. Året etter var tallet 132 (92/40). 50 % var engrossalg, altså salg til bedrifter. 

Nøkkelperson kommer inn: Kjell R. Støle

Med så stort salg vokste også bemanningen på verkstedet, og i 1958 ble Kjell R. Støle ansatt. Det skulle vise seg å bli en viktig ansettelse både når det gjaldt kunnskap, kundebehandling og ikke minst kjemi. I en relativt liten bedrift som Arne Damman var, er gode arbeidsforhold og god trivsel viktig. Her ble Kjell med sitt lune vesen en viktig person for utviklingen av firmaet. Jeg vet ikke om noen uoverensstemmelser mellom Kjell og pappa i de 16 årene de jobbet sammen.

Det vi selger, skal vi også kunne reparere

Det har vært mange produkter innom butikken fra 1955, men sykler har vært det dominerende. Kun ett merke: DBS. Det vi solgte, skulle vi også kunne reparere. Den filosofien var uten tvil en av årsakene til suksess.

På begynnelsen av 70-tallet kom sykler med felgbremse og utenpåliggende gir. De var mye lettere enn de gamle, og alle skulle ha Golden Flash eller Golden Beam. Ett år var salget på 995 enheter. Det er ganske utrolig å tenke på hvordan en kunne håndtere så store mengder sykler på det lille salgsarealet som butikken bestod av.

Arne hadde 3 sønner: Ivar (1950), Stein (1952) og Terje (1958). 

Stein begynte i butikken i 1970, og i 1974 døde pappa. I forkant av pappas bortgang var det bestemt at firmaet skulle gjøres om fra et personlig selskap til et AS. Det ble formelt ordnet 1. januar 1975. 

Det var 61 aksjer som var fordelt med 21 på mamma og 10 på hver av Kjell, Ivar, Stein og Terje. Dermed var Kjell Støle inne på eiersiden. Terje tok over butikkens regnskap i slutten av 1976 som en deltidsjobb. Ivar hadde vært og er fortsatt til hjelp i ferier. Dermed var alle involvert i driften fra midt på 70-tallet, ikke bare som eiere, men også arbeidstakere i mer eller mindre grad.

Et kraftig løft med nybygg

Nye grep ble tatt. Lokalene var altfor små til det stadig voksende salget både i antall og i antall produkter. På slutten av 70-tallet ble det bestemt å utvide forretningen med et nybygg. Det stod ferdig årsskiftet 1981/82. Det var et kraftig løft. 

Reiersens eiendom var kjøpt for ca kr 500.000, og nybygget på ca 700 kvadratmeter kom på ca 2,5 millioner kroner. Heldigvis var 2. etasje på 200 kvadratmeter utleid til Arbeidskontoret.

Like etter at bygget stod ferdig fikk vi en forespørsel fra Klemsdal om vi var interessert i å overta agenturet på Yamaha påhengsmotorer. Med på lasset fulgte Pioner, GH og Stein Jakob Nørgaard.

Kjells to sønner tar firmaet videre: Jan Terje og Finn

Noen slutter og nye kommer til. Slik vil det alltid være, men litt spesielt er det at Kjells to sønner skulle være interessert i å arbeide sammen med faren i firmaet. Finn begynte i desember 1984 og Jan Terje et par år senere. 

Varesortimentet utvides – voksende etterspørsel etter opplag av båter

Hageprodukter kom også inn i sortimentet, men båt og båtmotorer ble stadig viktigere for oss. Yamaha og Johnson ble solgt parallelt helt fram til 1997, men etter dette har det kun vært Yamaha. På 90-tallet ble Askeladden erstattet av Yamarin, og fra 2005 supplert med bruksbåten Øien i tillegg til andre båtmerker.

Det var ikke så lett å drive båtbutikk fra lokalene midt i sentrum av Mandal og i 1998 ble Saltverket bygd og Bådhuset m/kai ble kjøpt for 1,8 mill 1. juni 1999. Det gjorde forretningen i stand til å dekke den voksende etterspørselen etter opplag av båter om vinteren. Samtidig kunne båtverkstedet flyttes opp på Saltverket, og båter som skulle repareres slapp å kjøres inn til verkstedet i byen.

Utviklingen har vist at dette var en korrekt satsing i feriebyen Mandal. Vinteren 2020/21 var det ca. 400 båter i vinteropplag i eide lokaler på Saltverket og på Gahre i Spangereid, i leide lokaler flere steder i Mandal og omegn.

Salg av sykkel nummer 40 000

Mye dreide seg om båt og båtmotorer, men Stihl-produkter for hage og skog økte stadig. Vi må heller ikke glemme det produktet som firmaet hadde vært mest kjent for opp gjennom årene, nemlig sykkelen. I juni 2014 markerte vi salg av sykkel nr 40.000 siden oppstarten. Det er ganske utrolig å tenke på. I de siste årene har også el-sykkelen blitt umåtelig populær, og det selges i dag langt flere el-sykler enn vanlige sykler.

Eierstruktur

Tidene forandrer seg. 1.9.2016 kjøpte Kjell, Jan Terje og Finn alle aksjene i driftsselskapet Arne Damman AS. Terje sluttet med regnskapet ved utgangen av 2016, mens Stein fortsatte i butikken fram til 1. mai 2018. Dermed er Damman-familiens lange butikkhistorie slutt, mens Støle-familien driver historien videre.

Etter overtakelsen av driftsselskapet ble forretningslokalene i byen leid videre, men tanken var å flytte hele butikken opp til Saltverket slik at driften kunne foregå fra ett sted. Dette ble gjort til påske i 2019.

I dag sysselsetter bedriften Arne Damman AS 10 personer. Kolonial, manufaktur og malervarer er borte, men sykler, spesielt el-sykler, er fortsatt en viktig del av omsetningen noe den da har vært i nokså nøyaktig 100 år.

Vi ønsker lykke til med driften og håper den vil fortsette i mange år fremover.

 

Lyngdal 29/1 – 21

Ivar Damman